Gestaltterapi

Hamar Psykoterapi

Gestaltterapi  i Hamar sentrum

Gestaltterapi i HamarHva er gestaltterapi?


                                                                                Gestaltterapien er en retning innen den humanistiske psykologien og ble

                                                                                grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz

                                                                                Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.


Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele

verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i

Europa. Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og

eksperimentell psykoterapi. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi brukes til å bearbeide traumatiske opplevelser, livskriser og vanskelige situasjoner i familie- og arbeidsliv og i egenutvikling. Behandlingsformen utøves både som individuell terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Les mer om gestaltterapi her


Gestaltterapi og psykisk sykdom

I gestaltterapi er en opptatt av samspillet mellom mennesket og dets omgivelser. I gestaltterapien er god helse at mennesker tilpasser seg sine omgivelser på enklest og best mulig måte. Dette synet på helse er også grunnen til at gestaltterapeutene ikke definerer mennesker som sliter psykisk som syke, men som mennesker som strever med å tilpasse seg sine omgivelser. Har du behov for legehjelp, ønsker jeg ønsker at du informerer fastlegen din om at du begynner i gestaltterapi.


I gestaltterapi er en opptatt av helhetstenkning, der symptomene på plager og problemer slik klienten opplever og beskriver dem, er en del av det som utforskes i terapien. Utforsking og behandling av klientens problemer er ifølge teorien sammenknyttet, og foregår samtidig.